Εικαστικά Εργαστήρια Λέσχη : Μαθήματα ζωγραφικής, μαθήματα ψηφιδωτού, μαθήματα κοσμήματος & μαθήματα κεραμικής